Związek 6 z 9

Związek 6 z 9

Para Sześć-Dziewięć jest najczęściej spotykaną parą i najbardziej stabilną. Wszyscy, którzy widzą tą parę, zakładają, że pozostanie ona na zawsze nierozerwalna. Szóstka lubi spokój Dziewiątki, skłonność do akceptowania różnych spraw, że posiada chęć trwania w związku. Szóstka uwielbia też fakt, że Dziewiątka potrafi spokojnie słuchać gdy Szóstka przedstawia czarne wizje i swoje obawy. Umiejętność Dziewiątki do głębokiego wiązania się z innymi, w seksualny nie werbalny sposób, powoduje że Szóstka dostrzega w seksie możliwość czerpania z niego przyjemności - coś co nie zawsze jest łatwe dla Szóstki. Z kolei Dziewiątka lubi ciepło i okazywanie przywiązania przez Szóstkę. Szóstka daje też Dziewiątce poczucie, że jest bardzo ważna w życiu Szóstki i że nigdy jej nie opóści. Dziewiątka wyczuwa, że Szóstka potrzebuje spokoju Dziewiątki.

Ponieważ Szóstka i Dziewiątka są ze sobą połączone na enneagramie, mogą sympatyzować ze swoimi wzajemnymi obawami i lękami. Połączenie to pomaga im również, utrzymywać kontakt z osobistymi aspektami życia partnera, które są dla nich oboje ważne. Dla przykładu Szóstka pod wpływem połączenia z dziewiątką, posiada szerszą perspektywę zapatrywania się na rzeczywistość i znajduje ukojenie i spokój gdy może wcielić się w rolę Dziewiątki.

Szóstka i Dziewiątka mogą się też spotkać na swoim drugim połączeniu z Trójką, stając się kreatywnie żyjącymi, przepełnionymi energią ludźmi. Dziewiątka jako Trójka staje się kimś kto walczy o wszystko co jest w zasięgu ręki, zupełnie jak miś Yogi, który, zanim nastanie ciemność, chce mieć wszystkie koszyki piknikowe w Parku Jellystone. Dla Szóstki stanie się Trójką, oznacza podejmowanie szybkich i skutecznych decyzji, powodując, że Szóstka, zapominając o swoich lękach, nie obawia się negatywnych dla niej skutków takich decyzji. Gdy obydwoje, Dziewiątka i Szóstka spotykają się w Trójce, wytwarza się u nich pełna chęć uczestniczenia we wszystkim co jest związane z ich życiem. Dziewiątka będąc w związku z Szóstką, często staje się Trójką, potrafi w końcu stawiać swoje potrzeby przed potrzebami innych, potrafi się skupić na tym co robi i doprowadzać sprawy do pomyślnego zakończenia.

Obydwa typy, lubią unikać agresywnego zachowania i wszelkich konfiktów. To może obniżyć obawy Szóstki przed atakami i może zmniejszyć napięcie między nimi lub pozwala przenieść tą energię na bardziej komfortowe zajęcia. Ale ten bezkonfliktowy związek może przysporzyć nieco kłopotów, jeżeli Dziewiątka popadnie w lenistwo, zwolnienie tempa i odosobnienie jako sposób na odreagowanie nieświadomego gniewu. Ironicznie, Dziewiątka unikając ciągle konfliktów, może je nieświadomie spowodować, gdy nie mówi otwarcie tego co czuje i myśli. To z kolei może spowodowac u Szóstki najgorsze obawy i wyobrażenia. Szóstka zaczyna zwiększać oczekiwania wobec Dziewiątki, co z kolei powoduje, że Dziewiątka jeszcze bardziej unikania podejmowania jakiejkolwiek akcji, co z kolei wzmacnia nieumiejętność Szóstki w podejmowaniu działania, która dodatkowo zaczyna mieć wątpliwości co do Dziewiątki. Jeżeli żaden z partnerów, nie potrafi podjąć jakiegoś działania, dochodzi do patowej sytuacji. Obydwoje muszą się nauczyć okazywania złości. To pomoże Dziewiątce znaleźć jej odpowiednią pozycję w związku, podczas gdy Szóstce to pomoże zrozumieć czym mogą być spowodowane jej lęki.

Porady dla pary Sześć-Dziewięć

Dla Szóstki:

  • pamiętaj, że czasami jest ważne aby samemu znaleźć sobie cel działania i nie szukać tego celu u innych, np. u Dziewiątki
  • naucz Dziewiątkę odkrywać i wypełniać jej prawdziwe potrzeby i marzenia i pomóż jej je osiągać
  • doceniaj to co Dziewiątka robi, zamiast wypominać tego czego nie robi. Bądź szczodry w okazywaniu komplementów, uścisków i okazywaniu miłości

Dla Dziewiątki:

  • pamiętaj, że Szóstka potrzebuje kogoś komu może zaufać. Przykładaj wagę do szczegółów, rób to co powiedziałaś, że zrobisz i nigdy nie mów "Tak" gdy masz na myśli "Nie" i na odwrót. To tylko wzbudza podejrzenia u Szóstki
  • Działaj, nie spoczywaj na laurach. Zajmuj się swoimi sprawami i zaproś Szóstkę by Ci towarzyszyła, ale nie naciskaj ani nie nalegaj.
  • staraj się dostrzec kiedy zaczynasz odczuwać złość i okazuj ją zamiast ją tłumić