Związek 1 z 4

Związek 1 z 4

Ta para Jeden-Cztery ma szansę stworzyć coś bardzo znaczącego i ważnego w swoim otoczeniu lub swoim związku. Obydwa typy są wysoce idealistyczne i poświęcają się by osiągać doskonałość w różnych aspektach życia i na różne sposoby. Czwórka dostarcza wizje i pomysły, a Jedynka zapewnia praktyczne ich realizacje oraz utrzymuje Czwórkę z dala od jej tendencji do zmiany nastawienia i nastrojów.

Czwórkę pociąga pozbawiony emocji realizm Jedynki, który pomaga Czwórce w osiąganiu zamierzonych celów. Jedynkę pociąga z kolei emocjonalność, kreatywność i łatwość w wyrażaniu odczuć Czwórki, co pomaga zbliżyć się Jedynce do świata uczuć i emocji oraz daje jej przyzwolenie ze strony Czwórki, na większy relaks i "więcej luzu" zmniejszając tym samym tendencję Jedynki do zbytniego krytykowania siebie.

Kombinacja Jeden-Cztery daje także im pewną możliwość głębokiego zrozumienia siebie samego, swojego Ja. Dzielą ze sobą połączenie na enneagramie i mogą łatwo dostrzegać i sympatyzować z tymi osobowościami partnera, które razem odzwierciedlają w swoim związku. Jedynka widzi w Czwórce cień swojej własnej osobowości - emocjonalnego dramatyzowania, które Jedynka w sobie tłumi. Czwórka widzi u Jedynki przykłady postępowania według ogólnie przyjmowanych zasad, czyli coś co może pomóc Czwórce przestać zajmować się tylko sobą, a wykonywać działania zgodne z zasadami przyjętymi przez innych.

Obydwa typy wyznaczają wysokie standardy. Standardy Jedynki opierają się na moralności i rzeczowości, a standardy Czwórki opierają się na emocjach i subiektywnym postrzeganiu. Ich standardy mogą często ze sobą konfliktować i obydwoje mogą mieć wiele ciężkich chwil próbując znaleźć kompromis, który będzie dla nich wyglądał jak pogwałcenie przyjętego standardu.

Ściśle przestrzegana samodyscyplina i krytyczność Jedynki oraz ciągłe depresje i samo-pobłażanie swojego zachowania Czwórki, bardzo łatwo prowadzi do konfliktów. Jedynka ciągle krytykuje brak dyscypliny u Czwórki oraz jej pobłażliwość wobec swoich zachowań. Czwórka w rewanżu wytyka Jedynce brak wrażliwości oraz "jakichkolwiek" uczuć. Zrozumienie dlaczego Jedynka jest tak nastawiona do kontrolowania "złych" emocji, może pomóc Czwórce wzbudzić u siebie współczucie wobec Jedynki. Zrozumienie jedności przy odczuwaniu głębokich emocji oraz ich wyrażaniu, może pomóc Jedynce nabrać szacunku wobec Czwórki.

Porady dla pary Jeden-Cztery

Dla Jedynki:

  • staraj się doceniać wartość głębokich i szczerych emocji Czwórki oraz ich pozytywnego wpływu na związek
  • bądź ostrożna aby nie wywołać zbytnią krytyką, u Czwórki poczucie wstydu oraz brak szacunku do siebie. Nie staraj się zbytnio naciskać i udowadniać, że twój sposób jest "jedynym słusznym"
  • pomagaj Czwórce skupić się na tym co jest dobre i odpowiednie w danej sytuacji zamiast pozwalać by skupiała się na tym czego brakuje lub co jest nie zbyt dobre

Dla Czwórki

  • zrozum, że Jedynka przykłada dużą uwagę do tego aby kontrolować swoje emocje, gdyż tak jak Ty może mieć obawy, że nie jest wystarczająco dobra aby być kochaną
  • doceniaj stabilność, solidność oraz uczciwość Jedynki jaką okazuje niezależnie od stanu swoich emocji
  • postaraj się dostrzec i okazywać uczucia, które powodują, że Jedynka unika walki lub unika popadnięcia w depresję