Związek 1 z 3

Związek 1 z 3

W kontekście doprowadzania wspólnych planów do praktycznego ich zakończenia, ta para Jeden-Trzy jest jedno z najbardziej dynamicznych i energicznych połączeń. Obydwa typy dobrze prosperują na ciężkiej pracy i osiąganiu swoich celów. Jedynka jest pragmatyczna, wiarygodna i zdeterminowana w wypełnianiu swoich ideałów. Trójka jest dobra w kontrolowaniu przebiegu i skutecznym doprowadzaniu spraw do ich zakończenia. Te wiele wspólnych cech powoduje, że Jedynka i Trójka przyciągają się do siebie nawzajem. Obydwa typy określają się poprzez pracę, są skupione na posiadaniu odpowiedniego statusu, mają tendencję do uprawiania sportów, spotkań rodzinnych oraz usprawnianiu swojego otoczenia (domu, pracy).

Obydwoje partnerzy w tej zorientowanej na osiąganiu celów parze, są wytrwali i poświęceni w osiąganiu doskonałości. Obydwoje będą ciężko pracować aby jeden partner mógł być dumny z osiągnięć z drugiego i dobrze wychodzą na okazywaniu sobie respektu poprzez dawanie sobie nawzajem przestrzeni osobistej. Pomimo, że zarówno Jedynka jak i Trójka dąrzą do celów w inny sposób, to obydwoje są tak samo zaangażowani i wzajemnie się wspierają.

Dla Jedynki tak jak i dla Trójki ważne jest to jak są postrzegani przez ich otoczenie (włączając w to siebie na wzajem). Trójka chce wyglądać dobrze i na osobę sukcesu, Jedynka chce wyglądać na wiarygodną i praworządną. Jednakże ponieważ wszystkie działania Trójki opierają się na tym aby wypaść dobrze w oczach innych, może to irytować Jedynkę, która zaczyna się zastanawiać czy przypadkiem Trójka nie zachowuje się tylko na pokaz i nie jest do końca szczera. Również tendencja Trójki do chodzenia na skróty i pomijanie szczegółów może drażnić Jedynkę. Trójka jest dość wrażliwa na złość okazywaną przez Jedynkę z powodu tych problemów i ma tendencję do wycofywania się i unikania Jedynki.

Trójka może postrzegać Jedynkę jako zbyt rygorystyczną i nierealistycznie nieugiętą w swoich zasadach oraz jako niepraktyczną i zapominającą o ludzkiej omylnej naturze. Jedynka może postrzegać Trójkę jako lekkomyślną, ryzykancką, powierzchowną i kłamliwą.

Porady dla pary Jeden-Trzy

Dla Jedynki

  • pamiętaj, że Trójka jedynie dopasowuje swój wizerunek do otoczenia i to nie oznacza bycie nieszczerym
  • staraj się być hojną w komplementowaniu osiągnięć Trójki
  • staraj się zaplanować czas, który będziesz mogła poświęcić na trochę intymności i uczuć

Dla Trójki

  • bądź ostrożna i uważna aby nie postawić pracy na pierwszym miejscu przed związkiem
  • doceniaj perfekcjonizm Jedynki i potraktuj go jako kontrola jakości w osiąganiu celów przez was obydwoje
  • zamiast uciekać, staraj się stawiać czoła Jedynce gdy okazuje ona złość lub przynajmniej rozważ czy choć część tej złości ma jakieś faktyczne uzasadnienie