Związek 1 z 2

Związek 1 z 2

Para Jeden-Dwa to dość często spotykane połącznie, które opiera się na uzupełniających się przeciwieństwach. Jedynka lubi Dwójkę gdyż daje ona Jedynce pewien rodzaj lekkości ducha i przyzwolenia na zabawę, coś co Jedynka nieświadomie w sobie tłumi. Jedynka lubi w Dwójce także łatwość z jaką ona nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, oraz uwagę jaką im poświęca (w szczególności Jedynce). Dwójka lubi Jedynkę za to że jest ona odpowiedzialna i godna zaufania, oraz daje Dwójce poczucie poczucie bezpieczeństwa i że nie zostanie porzucona. Może to dać Dwójce uczucie, że nie musi się już wszystkim sama zajmować. Dwójka lubi w Jedynce również to, że tamta robi zawsze to co mówi, dzięki czemu zawsze jest wiarygodna i można na niej polegać.

Na Enneagramie Jedynka i Dwójka spotykają się na połączeniu z czwórką. Dzięki temu obydwa typy potrafią dostrzec i zrozumieć poczucie wstydu i depresję, jeżeli zauważą ją u swojego partnera. Obydwa typy są wysoce odpowiedzialne, obowiązkowe i uczciwe z wysokimi ideałami i standardami według, których starają się żyć. Jedynka ma tendencję do krytykowania siebie i innych, wymagając aby wszyscy żyli według tych wysoko ustalonych standardów. Problem jest taki, że Dwójka czuje, że i tak już robi wszystko co tylko jest możliwe aby dostosować się do standardów Jedynki. Ostatecznie Dwójka może poczuć się niedoceniona za swoje wysiłki i mieć poczucie, że nigdy nic dobrego nie robi. Dwójka jest wrażliwa na tym punkcie i może stać się bardzo zraniona przez najmniejszą nawet krytykę. To z kolei irytuje Jedynkę, która uważa, że poprzez krytykę stara się jedynie pomóc innym dostosować się do jej standardów.

Porady dla pary Jeden-Dwa

Dla Jedynki

  • pamiętaj aby okazać Dwójce swoje przywiązanie do niej oraz akceptację tego co ona robi
  • rozluźnij nieco swój harmonogram zajęć i znajdź czas na zabawę
  • jeżeli już musisz, to krytykuj bardzo delikatnie łącząc wypowiedź z kilkoma pochlebnymi komentarzami na temat tego co Dwójka robi dobrze

Dla Dwójki

  • zrozum, że tendencja Jedynki do krytykowania, nie jest jej osobistym atakiem na Ciebie
  • bądź delikatna krytykując Jedynkę gdyż ona sama dla siebie jest większym krytykiem niż ktokolwiek inny
  • pamiętaj aby nie poświęcać się zupełnie innym osobom ciągle oferując im pomoc i aby więcej uwagi poświęcić sobie i twoim potrzebom w związku