Typ 1 - Perfekcjonista

 1. Jedynka w skrócie
 2. Opis jedynki
 3. Jedynka ze skrzydłem dziewięć: 1w9 - "Idealista"
 4. Jedynka ze skrzydłem dwa: 1w2 - "Adwokat"
 5. Wpływ na jedynkę, połączenia z siódemką
 6. Wpływ na jedynkę, połączenia z czwórką
 7. Jedynka w miłości
 8. Jedynka w pracy
 9. Rozpoznanie jedynki

Jedynka w skrócie

Jedynka jest realistką, jest obowiązkowa, skrupulatna, żyje wg swoich, ściśle określonych zasad.

Jak postępować ze mną

 • bądź odpowiedzialny i zajmij się swoimi obowiązkami, żebym nie musiała wszystkiego robić sama
 • doceniaj moje osiągnięcia
 • ustalam sobie wysokie standardy. Zapewniaj mnie, że jest dobrze tak jak jest
 • mów mi, że doceniasz moje rady
 • bądź taktowny i szlachetny tak samo jak ja jestem
 • przeproś gdy zachowasz się bezmyślnie, to mi pomoże wybaczyć

Co lubię w byciu jedynką

 • jestem zdyscyplinowana i potrafię ukończyć bardzo poważne sprawy
 • ciężko pracuję aby uczynić swoje otoczenie lepszym miejscem
 • mam wysokie wymagania wobec siebie i wysokie poczucie etyki. Nie uznaję w tej sprawie żadnych kompromisów
 • jestem rozsądna, odpowiedzialna i poświęcona wszystkiemu czym się zajmuję
 • umiem składać fakty, rozumiem problem i umiem znajdować mądre rozwiązania
 • starając się jak najlepiej, daję dobry przykład innym jak postępować

Co jest trudne w byciu Jedynką

 • jestem rozczarowana sobą lub innymi gdy nie spełnione zostaną moje oczekiwania
 • czuję, że zawsze jestem obciążona zbyt dużą odpowiedzialnością
 • mam wrażenie, że nigdy nie przemyślę wystarczająco to co mam zrobić
 • czuję, że nikt nie docenia tego co robię dla innych
 • jestem zdenerwowana gdy inni nie starają się tak samo mocno jak ja
 • mam obsesję na punkcie tego co zrobiłam lub powinnam była zrobić
 • jestem zbyt spięta, nerwowa i biorę wiele rzeczy zbyt poważnie

Opis jedynki

Jedynki porównują rzeczywistość do ustalonych standardów i zasad. Mogą być obiektywne, zrównoważone i heroiczne, lub też mogą być represyjne, krytyczne i pedantyczne.

Jedynki mają silną nieświadomą tendencję do porównywania rzeczywistości z tym co uważają, że być powinno. Generalnie mają zbiór opracowanych ideałów za pomocą, których mierzą czyny i zachowanie swoje oraz innych osób. Te ideały mogą się zmieniać w zależności od osoby. Niektóre jedynki przejmują się ideałami w duchowym znaczeniu, podczas gdy inne skupiają się na dobrym zachowaniu i odpowiednich manierach. Jedne jedynki mogą być reformatorami, z kolei inne są po prostu pochłonięte odpowiednim sposobem życia czy doskonaleniem się w pracy.

Zdrowe jedynki specjalizują się w moralnym postrzeganiu i obiektywnej ocenie. Bardziej niż inne style, jedynki mogą być badaczami etyki, obiektywni i bezstronni. Mogą być świetnymi duchownymi i sędziami, tak jak i konstruktywnymi interpretatorami życia. Zdrowe jedynki mogą być moralnie heroiczne, chętne do poświęceń w imię zasad. Jeśli mają odpowiedni powód lub misję, będą ciężko i odpowiedzialnie pracować aby ją spełnić. Cenią wyżej etykę i jedność ponad korzyści, zysk czy łatwe rozwiązania. Ludzie z tym stylem są często postrzegani jako zrównoważeni, zadowoleni perfekcjoniści z usposobieniem gotowym do wybaczania i współczucia.

Gdy jedynki są mniej zdrowe, ich zainteresowania, zasady i wysokie ideały przeradzają się w bardziej przyziemne zainteresowanie przepisami. Takie jedynki nadal mogą walczyć o zasadę ale angażują w to więcej swojego ego, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Często mylą moralność z moralizatorstwem i roztropność z osądzaniem. Mniej zdrowe jedynki mogą się poświęcać by nagiąć niektóre zasady ale nadal nieświadomie są tym urażone. Jedynki stają się krytyczne i rozzłoszczone gdy ich zapał do reform nie jest podzielany przez pozostałych. Nadal mogą ciężko pracować, ale mogą znacznie częściej ujawniać swoją złość. Rygorystyczne postrzeganie świata przez jedynki może zubożyć ich zdolność do obiektywnego oceniania sytuacji, sprowadzając rozwiązywanie skomplikowanych problemów do prostych wyborów "tak" lub "nie". Próba jedynek do bycia dobrym powoduje u nich napięcie, często prowadzące do nieugiętego zachowania i obsesyjnego zamartwiania się. Wiele jedynek walczy ze swoimi potrzebami, zwłaszcza złymi (wg ich przekonania). Problemy socjalne mogą się łączyć ze sobą ponieważ jedynki mają problem ze zrozumieniem kiedy są rozzłoszczone i dostrzeżeniem jak bardzo represyjne i karcące są w oczach innych. Gdy jedynki czują się niepewnie lub mają poczucie bycia krytykowanym, ich obronną reakcją staje się obwinianie za daną sytuację innych. Nie akceptują rzeczywistości taką jak jest i uważają, że ty też nie powinieneś. Cokolwiek jedynka potępi w swoim własnym zachowaniu jest tym co piętnuje u innych. Czasem mogą nie pozwalać sobie na złe zachowanie, ale to nie oznacza, że nie chcą. Jedynki w tym stadium, mają w zwyczaju zwalczanie swoich potrzeb, a następnie uzewnętrznianiu ich. Więc jedynka może widzieć doskonałe miejsce do pływania w letni dzień i nagle zaczyna rozmawiać o zgubnych skutkach lenistwa i zbyt skąpych ubraniach kąpielowych, które ludzie noszą w dzisiejszych czasach.

Bardzo niezdrowe jedynki mogą być obsesyjne, paranoidalne i zazdrosne. Mogą być okrutne i prześladować innych w imię dobrobytu. Jedynka może być moralnie próżna i hipokrytą, jak również obsesyjnie wypełniać wątpliwe zadania i misje. Wiele rodzajów religijnych i ideologicznych zachowań fundamentalistów są przejawem ducha bardzo niezdrowej jedynki.


Jedynka ze skrzydłem dziewięć: 1w9 - "Idealista"

Jedynka z tym skrzydłem ma podobną do Dziewiątki aurę spokoju, choć nadal możliwe są u niej wybuchy gniewu. Często jest introwertyczna i sprawia wrażenie nieobecnej zupełnie jak Piątka. Ma tendencję do tworzenia zasad, które rzadko zadowalają innych, ale to też jest jej siła. Gdy Jedynka jest zdrowa, może obiektywnie patrzeć na świat, jest spokojna i powściągliwa w swoich ocenach. W ubiorze często jest bardzo tradycyjna i konserwatywna. Wiele Jedynek z tym skrzydłem preferuje ubranie funkcjonalne i odpowiednie do okazji, ale niczym się nie wyróżniające.

Gdy jest w stresie, może mieć zbyt wysokie oczekiwania, wymagać od innych rzeczy, które nie są możliwe do realizacji przez przeciętną osobę. Może okazywać polityczne i socjalne opinie, które są logiczne ale bardzo rygorystyczne i całkowicie pozbawione współczucia lub jakichkolwiek innych ludzkich emocji. Najważniejsze stają się zasady, nie zależnie jakim kosztem. Jedynka może być bezlitosna i nieświadomie okrutna.

Słynne Jedynki ze skrzydłem dziewięć: Harisson Ford, Gorge Bernard Shaw, Michael Dukakis, Katherine Hepburn, Judie Foster, George Harrison.


Jedynka ze skrzydłem dwa: 1w2 - "Adwokat"

To skrzydło daje jedynce więcej ciepła i pozytywnych odczuć międzyludzkich. Wysokie standardy i wymagania są nieco stonowane przez bardziej ludzkie oblicze. Jedynka z tym skrzydłem, rozumie i łatwiej wybacza innym to, że nie spełniają jej oczekiwań. Ciężko pracuje, poświęca swój czas i energię, aby poprawić warunki życia innym.

Gdy jest w stresie, może być bardzo gwałtowna i agresywna. Uważa się za jedyną osobę trzymającą się zasad. Ma przerost autorytatywnych ambicji i jest zarozumiała. Może wygłaszać moralizatorskie kazania lub próbować uderzać w czyjś czuły punkt. Możliwa jest postawa "rób jak Ci mówię, a nie to co Ja robię". W tym co robi i mówi okazuje dużo hipokryzji, ponieważ jest przekonana o swoim wysokim morale, podczas gdy inni nie spełniają jej standardów. Jest też bardzo niekonsekwentna w swoim zachowaniu. Ustala własne reguły, po czym je zmienia w zależności od potrzeby chwili.

Słynne Jedynki ze skrzydłem dwa: Gregory Peck, Margaret Thatcher, Jane Fonda, Hillary Clinton, Sidney Poitier.


Wpływ na Jedynkę połączenia z Siódemką

Zdrowe połączenie z Siódemką daje Jedynce większą elastyczność, pogodne usposobienie i większą chęć do zabawy. Jedynka pod wpływem tego połączenia jest rozluźniona i nie osądza tak krytycznie innych, pozwala się bawić innym i sobie. Jedynka może być bardziej czuła i posiadać lepsze poczucie humoru. Jest bardziej kreatywna i bardziej docenia i rozumie radykalne pomysły i zmiany. Cieszy się bardziej życiem, jest bardziej spontaniczna, nie trzyma się tak rygorystycznie zasad.

Gdy jest w stresie, Jedynka zaczyna walczyć z odczuciami typowymi dla Siódemki. Może odczuwać potrzebę bycia wolnym i pozbawionym ograniczeń, co może się kłócić z przestrzeganiem zasad i chęcią pomagania innym. Jednakże mogą się zdarzać chwilowe impulsy. Jedynka z takimi odczuciami staje się mniej solidna i godna zaufania, a bardziej obłudna i unikająca obowiązków. Dodatkowo może się pojawić uzależnienie od picia alkoholu dla relaksu i rozluźnienia. Krańcowa wersja takiego zachowania objawia się epizodycznymi ucieczkami od otoczenia i obowiązków, łamaniem wszelkich zasad i reguł.


Wpływ na Jedynkę połączenia z Czwórką

Zdrowe połączenie z Czwórką, daje Jedynce dostęp do swoich uczuć i bardziej romantyczne oblicze. Jedynka pod wpływem tego połączenia uczy się jak się naprawdę czuje, a nie jak czuć się powinna. Wpływa na nią kreatywna wyobraźnia Czwórki i Jedynka przejawia większe zainteresowanie sztuką.

Gdy Jedynka jest w stresie, połączenie to dodatkowo wzmacnia niezadowolenie z rzeczywistości. Jedynka może czuć się markotna i smutna gdy zaczyna odczuwać osamotnienie w swoich próbach wprowadzania reform i w pracy dla innych. Czasami może, jak Czwórka, tęsknić za życiem w lepszym, bardziej idealnym świecie. Czasami wysoko postawione standardy obracają się przeciw Jedynce. Jej poczucie niedoskonałości świata, może ją pogrążyć w samooskarżaniu się i odczuwaniu do siebie wstrętu. Może sobie przysięgać, że będzie tłumić i nie dostrzegać swoich wad, co z kolei może doprowadzić do zachowań opisanych przy połączeniu z Siódemką: łamania zasad, ucieczki od stresu i obowiązków.


Jedynka w miłości

 • zwraca uwagę i pamięta o wszystkich szczegółach. Docenia drobne gesty: przyjście na czas, odpowiednie przedstawienie się, pamiętanie imion i nazwisk
 • natychmiast przyznawaj się do błędu. Oczyści to atmosferę i zapobiegnie pretensjom
 • wnoś coś nowego i zabawnego do związku. Jedynka często popada w rutynę
 • nie obnoś się ze swoimi sukcesami. Sam pracuj nad realizacją i ulepszeniem swoich celów
 • miej własne zainteresowania. Jedynka często pracuje sama i jest ją ciężko zmusić do wspólnych zajęć
 • przyjemność i radosne chwile, wprowadzają Jedynkę w stan lękowy "skoro się tak dobrze bawimy to na pewno zaraz coś się złego stanie"

Jedynka w pracy

 • lubi ściśle określone zadania i harmonogram zajęć
 • zwraca uwagę na szczegóły. Wykonuje pracę wg listy, punkt po punkcie
 • preferuje skupienie się na pracy niż nad rozwijaniem znajomości
 • zdaje sobie sprawę z problemów i krytycznych uwag, ale ma problem z zaproponowaniem innych rozwiązań. Zbyt duże prawdopodobieństwo wystąpienia błędu
 • pracuje ciężko dla sprawy; dla dobrego przywódcy, dla kompetentnej drużyny
 • unika ryzyka. Ryzyko prowadzi do błędów. Gdy ma wątpliwości, czeka
 • w przypadku błędu lub niepowodzenia, unika brania odpowiedzialności "To nie była moja wina", "Był ku temu powód, tak się musiało stać"

Rozpoznanie Jedynki

Typowy komentarz Jedynki:

 • "Wiem, że mam rację. Dlaczego mam iść na kompromis?"
 • "Jestem swoim największym krytykiem."
 • "Przez całą moją karierę, musiałem naprawiać błędy innych."
 • "Gdy byłem dzieckiem, zawsze mi powtarzano: na pewno stać Cię na więcej."

Jedynki są często inteligentne i niezależne więc może się mylnie identyfikować z Piątką, jednakże Jedynka jest typem akcji i podejmowania działań, podczas gdy Piątka głównie zajmuje się rozmyślaniem. Jedynka często się zamartwia i ma skłonność do lęków, może więc się mylnie utożsamiać z Szóstką, ale Jedynce mniej zależy na nawiązywaniu stosunków z innymi i nie jest dla niej ważne szukanie porozumienia z grupą. Jedynka często może popadać w depresję gdy nie potrafi sprostać wysoko postawionym sobie wymaganiom. W takich chwilach, Jedynka się może utożsamiać z Czwórką, ale Czwórka jest wobec siebie bardziej pobłażliwa i wyrozumiała, podczas gdy Jedynka ciągle się oskarża, a nawet odczuwa do siebie wstręt. Dodatkowo Czwórka potrafi wyrazić swoje emocje, podczas gdy Jedynka jest bardzo powściągliwa w okazywaniu swoich odczuć.