Tłumaczenie ze strony upatel8.googlepages.com
autor: baby_kapar

Poziomy rozwoju

 

Poniżej jest ukazany kompletny wykres z Poziomami Rozwoju dla typu Dziewiątego. Poziomy wahają się od najzdrowszego, Poziomu 1, do najmniej zdrowego 9. Aby zrozumieć wykresy, zacznij od Podstawowego Lęku, w prawym górnym rogu. Ten lęk wyzwala Podstawową Potrzebę, która znajduję się na drugim poziomie zdrowia, poziomie zdolności psychologicznej.

 

Potrzeba na każdym stopniu rozwoju prowadzi do wewnętrznych postaw każdego poziomu, który generuje zewnętrzne zachowania. Z czasem, przez wewnętrzne konflikty, te zachowania i postawy wytwarzają kolejną warstwę Lęku na danym poziomie.

 

Każdy nowy Lęk prowadzi do innej potrzeby lecz na niższym poziomie rozwoju, potrzeba ta wyzwala nowe postawy i zachowania tworząc coś w rodzaju spirali, w której osoba może się zaplątać w autodestrukcyjnych reakcjach i potęgujących się lękach. Proces wzrostu to znaczy stać się świadomym każdego elementu postaw i zachowań, kiedy występują, przynosząc samoświadomość w danym momencie. Jeśli tak postępujemy, odpowiedzialne za wszystko lęki i potrzeby także stają się bardziej świadome, przez co można wejść na wyższy poziom rozwoju.

 

Poziomy zdrowia

Poziom 1 - Wyzwolenie

 

Samo uświadomienie

Podstawowy Lęk

- wszystko obejmujący

- samo określony

- dynamiczny

- „podłączony”

- niezależny

- autonomiczny

- Opamiętały

- „obecny”

- obudzony

- tryskający energią i entuzjazmem

- spokojny

- samoświadomy

- czujny

Uruchomienie ich identyfikacji ze szczególnym obrazem samych siebie, że ich obecność w świecie jest nieistotna

Lęk utraty i separacji (od bycia odciętym od wszystkiego)

Poziom 2 – Zdolności Psychologicznej

 

Podstawowa potrzeba:

 

Lęk II stopnia

 

- pokojowy

- stabilny

- opanowany

- delikatny

- naturalny

- easy-going

- uprzejmy

- „poszukiwacz”

- otwarty

- optymistyczny

- skromny

- prostoduszny

- kontemplacyjny

- łatwowierny

- zmysłowy

- „bez-słowny”

By mieć wewnętrzną stabilność (spokój umysłu)

Utrata spokoju umysłu

Poziom 3 – Społeczna wartość

 

Potrzeba II stopnia

Lęk:

- pocieszający

- mediujący

-wspomagający

- uleczający

- jednoczący

- twórczy

- syntezujący

- „zimna głowa”

- bezinteresowny

- łączący

- cierpliwy

- wybaczający

- bezkrytyczny

- bezpretensjonalny

- zrównoważony

By stworzyć i utrzymać pokój i harmonię w swoim otoczeniu

Przed konfliktami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

Poziom 4 – Nierównowaga

 

Rola społeczna: Nikt specjalny

Potrzeba:

Lęk:

- zgodny

- uległy

- przepraszający

- konwencjonalny

- miły

- wpasowujący się

- respektujący

- lojalny

- usuwający się w cień

- przystosowujący się

- idealizujący innych

- sentymentalny

- niepodważający

- upraszczający

- filozofujący

- wyłączający siebie

- posłuszny

By unikać konfliktów (przez dostosowywanie się do innych)

Przed jakimikolwiek znaczącymi zmianami/zakłóceniami w ich świecie

Poziom 5 – Kontrola interpersonalna

 

Potrzeba:

Lęk:

- zadowolony z siebie (edit: takie jest znaczenie acz nie pasuje ono do całości na tym poziomie – complacent)

- szukający komfortu

- notoryczne zachowania

- zajęty pracą

- poddający się rutynom

- owijający w bawełnę

- tryb autopilota

- obronny

- spowolniony

- selektywna uwaga

- pasywno-agresywny

- niereagujący

- opierający się

- bezrefleksyjny

- stoicki

- przekonania jako środek obronny

- zaniepokojony

By utrzymać rzeczy takimi jakimi są, by być niezakłócanym (poza zmiennością życia)

Przed przymusem do wytężania się, porzucenia swoich wygodnych wzorców

Poziom 6 – Nadkompensacja

 

Potrzeba:

Lęk:

- zaspokajający (otoczenie)

- ignorujący

- pomijający

- odpierający (np. krytykę)

- tłumiący

- lekceważący

- „zabijający czas”

- uparty

- wojowniczy

- zrezygnowany

- minimalizujący

- nierealistyczny

- obojętny

- apatyczny

- z pobożnymi życzeniami

- tłumienie gniewu

- „spokój za wszelką cenę”

- zapalczywy

By umniejszać ważności własnych problemów w ich świecie

Przed byciem zmuszonym przez rzeczywistość do radzenia siebie z własnymi problemami

Poziom 7 – Poziom naruszenie

 

Potrzeba

Lęk

- zaniedbujący

- nieodpowiedzialny

- nieefektywny

- bez energii

- skłonny do uzależnień

- apatyczny

- wysoce oporny

- nieprzewidywalny

- stłumiony

- niedostępny

- uporczywy

- stawiający zapory

- umyślnie „niedowidzący”

- przygnębiony

- z poczuciem niemocy

- nie hedonistyczny

- panikujący

Ochrony własnej iluzji że wszystko jest okay

 

Przed dopuszczeniem do siebie rzeczywistości w ogóle, szczególnie własnej roli w problemach

Poziom 8 – Poziom iluzji i kompensacji

 

Potrzeba

Lęk:

- zdezorientowany

- zgaszony

- bez nadziei

- odosobniony

- zapominający

- zakłopotany

- irracjonalny

- oddzielający się

- totalne zaprzeczenie

- niewzruszony

- niepocieszony

- odrętwiały

- zagubiony

- z poczuciem bycia prześladowanym

By zablokować świadomość czegokolwiek mogącego na ich wpływać

Przed tym, że co się stało to się nie odstanie – lęk przed samą rzeczywistością

Poziom 9 – Patologiczna destrukcyjność

 

Potrzeba

Lęk:

- „znikający”

- rozpadający się

- zmarnowany

- obojętny

- rozszczepienie na  podosobowości

- karzący się

- z pustką

- samo porzucający się

- katatoniczny

- regresywny

- zdewastowany

- nieobecny

- samoponiżający się

By wyeliminować swoją świadomość (by zachować złudzenia)

Podstawowy lęk staje się prawdziwy: nastąpiło oddzielenie i zagubienie wobec siebie i innych

 

Wskazówki:

 

Dziewiątki rozwijają się poprzez rozpoznanie, że im bardziej szukają spokoju umysłu przez odwracanie się od konfliktów i problemów, tym większe prawdopodobieństwo iż doprowadzą do zakłóceń w ich życiu i relacjach. Dziewiątkowe unikanie konfliktów powoduje u innych do wchodzenia w konflikty z Mediatorami. Rozwijające się Dziewiątki powinny pamiętać, że nie zaznają pojednania z kimś innym dopóki, jeśli nie uczynią tego ze sobą. Jeśli Mediatorzy chcą się przyzwyczajać do szkodliwości jak konflikty, stracą oni ostatecznie kogoś w otoczeniu gdyż nie weszli w posiadanie samych siebie nie konfrontując się z danym złem. Gdy Dziewiątki uczą się, że pewność siebie nie jest zachowaniem agresywnym lecz czymś pozytywnym, znajdują się na pozycji by prawdziwie wnosić pokój i harmonię każdemu w ich otoczeniu.