POZIOMY ZDROWIA – TYP 6

 

 

POZIOMY ZDROWE

Obawy/Lęki

Potrzeby

Stany Wewnętrzne

Postępowanie /co inni widzą?/

1. STAN WYZWOLENIA

Samourzeczywistnienie się:

Przestaje utożsamiać się z obrazem siebie - że musi polegać na kimś lub na

czymś znajdującym się na zewnątrz, poza nią, aby być bezpieczną.

odważna

nieustraszona

niestrudzona

współdziałająca

pełna ekspresji

zdecydowana

swobodna

prawdziwa wiara

poczucie własnej wartości

niezależność

pewność

pozytywne myślenie

stabilność

spokój umysłu

2. STAN PSYCHOLOGICZNEJ PEŁNI

Podstawowy lęk:

Być niegodną zaufania, stracić grunt pod nogami, być nieprzygotowaną  oraz że jej niepokój zrujnuje jej bezpieczeństwo.

Podstawowa potrzeba:

Znaleźć bezpieczeństwo i wsparcie, przynależeć gdzieś.

solidna

niezawodna

godna zaufania

nieugięta

"równy gość"

troskliwa

dalekowzroczna

przygotowana

czujna

w pogotowiu

ujmująca

utożsamiająca się

wierna

ufająca

tworząca więzy

lubiana

3. STAN SPOŁECZNEJ WARTOŚCI

Wtórny lęk:

Że nie jest w stanie stworzyć i zapewnić sobie bezpieczeństwa.

Wtórna potrzeba:

Udowodnienia sobie i innym, że jest solidna i godna zaufania.

współdziałająca

wytrwała

skrupulatna

biegła

egalitarystyczna

pracowita

zapobiegliwa

budująca poczucie wspólnoty

ucząca się

oddana

odpowiedzialna

zdyscyplinowana

praktyczna

zorientowana na działanie

pełna szacunku

poświęcająca się

metodyczna

"organizator"/"gospodarz"

 

POZIOMY PRZECIĘTNE

Obawy/Lęki

Potrzeby

Stany Wewnętrzne

Postępowanie /co inni widzą?/

4. STAN NIERÓWNOWAGI

Lęk:

Że nie może sprostać sprzecznym wymaganiom (różnych sojuszników i

autorytetów).

Potrzeba:

Stworzyć i utrzymać systemy wsparcia - tworzyć systemy i sojusze z innymi.

inwestująca

lojalna

organizująca

analizująca

wyszukująca problemy

zabezpieczająca

braterska

kwestionująca

przewidująca

odgrywająca role

sumienna

obowiązkowa

"ubezpieczająca tyły"

niepewna

szukająca aprobaty

przekonana/wątpiąca

przywiązana do systemów/przekonań

poszukująca ukierunkowania

rywalizująca

5. STAN KONTROLOWANIA SIĘ W KONTAKTACH MIĘDZYLUDZKICH

Lęk:

Że nie będzie w stanie sprostać zwiększającym się naciskom (że jej świat się

rozpada).

Potrzeba:

Sprzeciwu przeciwko nałożeniu na nią jakichkolwiek więcej wymagań

czy zobowiązań (by obronić swoje prawa, ale nie wprost, nie w widoczny

sposób).

defensywna

wycofująca się/prowokująca

bierno-agresywna

testująca

analizująca

niezdecydowana

marudna

humorzasta, oschła

"czytająca w myślach" /doszukująca się ukrytych motywów itd./

kameleon

przezorna

podejrzliwa

poczucie bycia pod presją

ambiwalentna

niespokojna

negatywna

sceptyczna

spięta, zrzędliwa

amnezja sukcesu

świadoma swojego wizerunku

6. STAN NADMIERNEJ KOMPENSACJI

Lęk:

Że jej działania zaszkodzą jej bezpieczeństwu.

Potrzeba:

Aby dać upust swoim frustracjom i zobaczyć, na czym stoi w relacjach z

innymi.

obwiniająca

pochopna

nieostrożna

sarkastyczna

projektująca

defetyzm

wojująca

w błędnym kole lęków

odurzająca się

przechwalająca się

wysoce reaktywna

cyniczna

pesymistyczna

uparta

zawistna

stronnicza

uprzedzona

autorytarna /posłuszna

fobiczna/ kontrfobiczna

porywcza

pogardliwa

 

POZIOMY NIEZDROWE

Obawy/Lęki

Potrzeby

Stany Wewnętrzne

Postępowanie /co inni widzą?/

7. STAN PRZEMOCY

Lęk:

Że ta odrobina bezpieczeństwa, która jej pozostała, zostanie zniszczona.

Potrzeba:

Mieć ochronę silniejszego sojusznika, jednocześnie domagając się

niezależności.

zawodna

nieprzewidywalna

"złe towarzystwo"

tchórzliwa, nerwowa

samobiczująca się

swój najgorszy wróg

niekomunikatywna

łączy się/ukrywa się

niegodna zaufania

panikarz

poczucie niższości

poczucie bezradności

depresyjność

płochliwość

brak zaufania

zależna/buntownicza

zapamiętała

pozbawiona skrupułów

8. STAN ILUZJI I PRZYMUSU

Lęk:

Że zostanie ukarana za to, co zrobiła.

Potrzeba:

Za wszelką cenę zwalczyć swoją niepewność i niepokój (obronić

bezpieczeństwo, które jej pozostało).

histeryczna

irracjonalna

pyskata

fanatyczna, głosząca tyrady

brutalna

szukająca kozłów ofiarnych

nieobliczalna, skłonna do uzależnień

poniżająca się

zdradliwa

paranoiczna

nienawistna

zdesperowana

dająca się ponieść lękom

obsesyjna

spiskująca

uległa/kontrolująca

masochistyczna/sadystyczna

zwodnicza

9. STAN PATOLOGICZNEGO ROZKŁADU

Podstawowy Lęk się ziścił: nie jest w stanie przetrwać na własną rękę;

została porzucona.

Potrzeba:

By uniknąć kary

(i odpokutować swoją winę).

autodestrukcyjna

zachęcająca do poniżania jej

skłonności samobójcze

wyrzutek

"cela śmierci"

lekkomyślna

złośliwa

samoponiżająca się

samokarząca się

kierowana poczuciem winy

udręczona

samopotępiająca

nienawidząca siebie

sadystyczna

 

tłumaczenie: Rinn
źródło: upatel8.googlepages.com