Strona 3 z 6

Re: Test SCL-90

: czwartek, 24 lutego 2011, 14:57
autor: SuperDurson
Z ciekawości zrobiłem ten test jeszcze raz.
 • Somatyzacje - 0.7. przeciętny.
  Natręctwa - 0.1. niski.
  Nadwrażliwość interpersonalna - 0.1. niski.
  Depresja - 0. niski.
  Lęk - 1.1. wysoki.
  Wrogość - 3. bardzo wysoki.
  Fobie - 0. niski.
  Myślenie paranoidalne - 0.3. niski.
  Psychotyczność - 0.4. niski.
Dla porównania:
SuperDurson kiedyś tam pisze: Somatyzacje - 0.9. przeciętny.
Natręctwa - 0.4. niski.
Nadwrażliwość interpersonalna - 0.1. niski.
Depresja- 0.3. niski.
Lęk - 2. bardzo wysoki.
Wrogość - 1. wysoki.
Fobie - 0. niski.
Myślenie paranoidalne - 0. niski.
Psychotyczność - 0.5. niski.
Boję się mniej - to chyba dobra dla szóstki wiadomość.
Lecz kiedy już wybucham to zdecydowanie mocniej i celniej niż kiedyś. Coś za coś. :twisted:

Re: Test SCL-90

: sobota, 16 lipca 2011, 09:22
autor: Cotta
Somatyzacje - 0.9. Jest to wynik przeciętny.
Natręctwa - 0.8. Jest to wynik niski.
Nadwrażliwość interpersonalna - 0.1. Jest to wynik niski.
Depresja - 1.8. Jest to wynik wysoki.
Lęk - 0.5. Jest to wynik niski.
Wrogość - 0. Jest to wynik niski.
Fobie - 0. Jest to wynik niski.
Myślenie paranoidalne - 0.2. Jest to wynik niski.
Psychotyczność - 0.9. Jest to wynik przeciętny.

Re: Test SCL-90

: poniedziałek, 18 lipca 2011, 00:50
autor: szerfi1991
SCL-90

OdpowiedźSomatyzacje
Skala ta mierzy poczucie dyskomfortu spowodowane dolegliwościami cielesnymi, charakterystycznymi dla nerwic. Pytania obejmują objawy związane z mięśniem sercowym, żołądkiem, układem oddechowym oraz innymi narządami i układami. Uwzględnione zostały także bóle pleców, głowy i mięśni, jak również somatyczne objawy lęku.

Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.
Natręctwa
Skala ta mierzy myśli i zachowania charakterystyczne dla zespołu obsesyjno-kompulsywnego (czyli natręctwa i czynności przymusowe). Skala ta koncentruje się więc na myślach, impulsach i działaniach, których osoba badana doświadcza jako nie do powstrzymania i nieodpartych, choć niechcianych i nie swoich. W skali tej mieszczą się także ogólniejsze zaburzenia poznawcze (np. pustka w głowie, wspomnienia problemów, kłopotów).

Twój wynik - 1.3. Jest to wynik przeciętny.
Nadwrażliwość interpersonalna
Skala ta mierzy poczucie nieadekwatności interpersonalnej, niższości, szczególnie w porównaniu z innymi osobami. Osoby uzyskujące wysoki wynik w tej skali mają skłonność do autodeprecjacji, niskiego poczucia własnej wartoœci, niepokoju i dyskomfortu w kontaktach z ludźmi. Charakteryzuje je także poczucie wyczulonej samoświadomości i negatywne oczekiwania odnoszące się do komunikacji interpersonalnej.

Twój wynik - 1.4. Jest to wynik wysoki.
Depresja
Skala ta uwzględnia szeroką grupę objawów wchodzących w skład zespółu depresyjnego. Reprezentowane są objawy dysforii, obniżonego nastroju, jak również utraty zainteresowania jakąkolwiek aktywnością, brak motywacji, brak energii życiowej. Skala ta odzwierciedla także uczucie beznadziejności i bezradności, poznawcze oraz somatyczne objawy depresji. Dwie pozycje odnoszą się do myśli samobójczych.

Twój wynik - 1.8. Jest to wynik wysoki.
Lęk
Skala ta zawiera objawy i zachowania wiążące się z wysokim poziomem lęku. Zostały w niej uwzględnione ogólne wskaźniki, takie jak niepokój, nerwowość, napięcie, a także somatyczne objawy lęku, jak kołatanie lub przyśpieszone bicie serca. Poszczególne punkty odnoszą się do uogólnionego lęku, ataków paniki oraz jeden dotyczy uczucia dysocjacji.

Twój wynik - 0.8. Jest to wynik przeciętny.
Wrogość
Skala mierząca poziom wrogości jest skonstruowana w oparciu o trzy kategorie: myśli, uczucia i zachowania. Punkty tej skali odnoszą się do uczuć rozdrażnienia, irytacji, impulsywnego niszczenia przedmiotów oraz częstych i niekontrolowanych wybuchów złości.

Twój wynik - 0.8. Jest to wynik przeciętny.
Fobie
Skala ta obejmuje epizody ostrych stanów lękowych lub agorafobii. W punktach tej skali są reprezentowane lęki związane z podróżowaniem, otwartymi przestrzeniami, tłumem czy miejscami publicznymi i pojazdami. Dodatkowo dołączono kilka punktów przedstawiających zachowania związane z fobiami społecznymi.

Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.
Myślenie paranoidalne
Skala ta mierzy objawy myślenia paranoidalnego. Punkty tej skali odnoszą się do myślenia projekcyjnego, wrogości, podejrzliwości, egocentryzmu, iluzji, braku autonomii i urojeń wielkościowych.

Twój wynik - 4. Jest to wynik bardzo wysoki.
Psychotyczność
Skala obejmuje zarówno zachowania typowo psychotyczne, jak i charakterystyczne dla rzekomego procesu psychotycznego. Cztery pozycje zawierają osiowe objawy schizofrenii wymieniane przez Schneidera: omamy słuchowe, transmitowanie myśli, kontrolowanie myśli z zewnątrz i nasyłanie myśli, jak również mniej znaczące psychotyczne zachowania, będące wskaźnikami schizoidalnego stylu życia .

Twój wynik - 1.5. Jest to wynik wysoki.


Jestem psychopatą :twisted:

Re: Test SCL-90

: piątek, 22 lipca 2011, 20:23
autor: And
Somatyzacje - 0.2. Jest to wynik niski.
Natręctwa - 0.9. Jest to wynik przeciętny.
Nadwrażliwość interpersonalna - 0.9. Jest to wynik przeciętny.
Depresja - 1.5. Jest to wynik wysoki.
Lęk - 0.8. Jest to wynik przeciętny.
Wrogość - 0.2. Jest to wynik niski.
Fobie - 0.6. Jest to wynik przeciętny.
Myślenie paranoidalne - 0.3. Jest to wynik niski.
Psychotyczność - 0.8. Jest to wynik przeciętny.

Ciekawe, bo znacznie niższe mi wyniki wyszły, niż przed rokiem (można je zobaczyć na pierwszej stronie tematu). :roll:

Re: Test SCL-90

: piątek, 22 lipca 2011, 23:25
autor: chupser
dawno temu chupser pisze:Somatyzacje - 0. Jest to wynik niski.
Natręctwa - 0.4. Jest to wynik niski.
Nadwrażliwość interpersonalna - 0.1. Jest to wynik niski.
Depresja - 0.2. Jest to wynik niski.
Lęk - 0. Jest to wynik niski.
Wrogość - 1.3. Jest to wynik wysoki.
Fobie - 0. Jest to wynik niski.
Myślenie paranoidalne - 1.2. Jest to wynik wysoki.
Psychotyczność - 0.1. Jest to wynik niski.
Somatyzacje - 0.1. Jest to wynik niski.
Natręctwa - 0.8. Jest to wynik niski.
Nadwrażliwość interpersonalna - 1.1. Jest to wynik przeciętny. (niezły skok trzeba przyznać)
Depresja - 0.5. Jest to wynik niski.
Lęk - 0.3. Jest to wynik niski.
Wrogość - 0.5. Jest to wynik niski.
Fobie - 0.3. Jest to wynik niski.
Myślenie paranoidalne - 1.7. Jest to wynik wysoki.
Psychotyczność - 0.8. Jest to wynik przeciętny.

Re: Test SCL-90

: sobota, 23 lipca 2011, 13:45
autor: Pierzasta
Somatyzacje
Twój wynik - 0.3. Jest to wynik niski.

Natręctwa
Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.

Nadwrażliwość interpersonalna
Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.

Depresja
Twój wynik - 0.1. Jest to wynik niski.

Lęk
Twój wynik - 0.1. Jest to wynik niski.

Wrogość
Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.

Fobie
Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.

Myślenie paranoidalne
Twój wynik - 0.3. Jest to wynik niski.

Psychotyczność
Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.


Pamiętaj także, że wyniki tu uzyskane mają jedynie ograniczoną wartość informacyjną i nie mogą zastąpić indywidualnej diagnozy psychologicznej, ani diagnozy lekarskiej. O ile kwestionariusz SCL-90 może być z powodzeniem stosowany do grupowych badań nad efektownością psychoterapii, to jednak do indywidualnych wyników należy podchodzić z dużą ostrożnością.

Uwielbiam, jak te testy zaliczają dolegliwości fizyczne do oznak zaburzeń psychicznych :roll:

Re: Test SCL-90

: sobota, 23 lipca 2011, 13:58
autor: Progrodersja
Pierzasta pisze: Uwielbiam, jak te testy zaliczają dolegliwości fizyczne do oznak zaburzeń psychicznych :roll:
Przy nerwicy występują dolegliwości fizyczne.

Re: Test SCL-90

: sobota, 23 lipca 2011, 17:04
autor: azetka
No i owszem, ale przecież nerwica nie jest jedyną przyczyną owych dolegliwości. To tak, jakby twierdzić, że jeśli coś jest kwaśne, to jest to na pewno cytryna. :D

Re: Test SCL-90

: sobota, 23 lipca 2011, 18:29
autor: Progrodersja
Obrazek

Re: Test SCL-90

: poniedziałek, 25 lipca 2011, 15:37
autor: kangur
Somatyzacje 0.3. wynik niski
Natręctwa 1.3 wynik przeciętny
Nadwrażliwość interpersonalna 2.3. wynik bardzo wysoki :shock: ! *
Depresja 1.2 wynik przeciętny
Lęk 0.5. wynik niski
Wrogość 2 wynik bardzo wysoki :shock: ! *
Fobie 0.7. wynik przeciętny
Myślenie paranoidalne 2.8 wynik bardzo wysoki :shock: ! *
Psychotyczność 1.2. wynik wysoki

* :shock: ! - martwi mnie to.

Re: Test SCL-90

: czwartek, 28 lipca 2011, 17:31
autor: Nifredou
Somatyzacje: 1.7. Jest to wynik bardzo wysoki. :shock: - mało prawdopodobne
Natręctwa: 0.9. Jest to wynik przeciętny.
Nadwrażliwość interpersonalna: 1.3. Jest to wynik wysoki.
Depresja: 1. Jest to wynik przeciętny.
Lęk: 2. Jest to wynik bardzo wysoki.
Wrogość: 2.2. Jest to wynik bardzo wysoki. :shock:
Fobie: 1.9. Jest to wynik bardzo wysoki.
Myślenie paranoidalne: 0.7. Jest to wynik niski.
Psychotyczność: 0.5. Jest to wynik niski.

Spodziewałam się wysokiego wyniku w fobii i lękach.

Re: Test SCL-90

: czwartek, 28 lipca 2011, 17:51
autor: Progrodersja
Somatyzacje
Skala ta mierzy poczucie dyskomfortu spowodowane dolegliwościami cielesnymi, charakterystycznymi dla nerwic. Pytania obejmują objawy związane z mięśniem sercowym, żołądkiem, układem oddechowym oraz innymi narządami i układami. Uwzględnione zostały także bóle pleców, głowy i mięśni, jak również somatyczne objawy lęku.

Twój wynik - 0.3. Jest to wynik niski.
Natręctwa
Skala ta mierzy myśli i zachowania charakterystyczne dla zespołu obsesyjno-kompulsywnego (czyli natręctwa i czynności przymusowe). Skala ta koncentruje się więc na myślach, impulsach i działaniach, których osoba badana doświadcza jako nie do powstrzymania i nieodpartych, choć niechcianych i nie swoich. W skali tej mieszczą się także ogólniejsze zaburzenia poznawcze (np. pustka w głowie, wspomnienia problemów, kłopotów).

Twój wynik - 1. Jest to wynik przeciętny.
Nadwrażliwość interpersonalna
Skala ta mierzy poczucie nieadekwatności interpersonalnej, niższości, szczególnie w porównaniu z innymi osobami. Osoby uzyskujące wysoki wynik w tej skali mają skłonność do autodeprecjacji, niskiego poczucia własnej wartoœci, niepokoju i dyskomfortu w kontaktach z ludźmi. Charakteryzuje je także poczucie wyczulonej samoświadomości i negatywne oczekiwania odnoszące się do komunikacji interpersonalnej.

Twój wynik - 2.7. Jest to wynik bardzo wysoki.
Depresja
Skala ta uwzględnia szeroką grupę objawów wchodzących w skład zespółu depresyjnego. Reprezentowane są objawy dysforii, obniżonego nastroju, jak również utraty zainteresowania jakąkolwiek aktywnością, brak motywacji, brak energii życiowej. Skala ta odzwierciedla także uczucie beznadziejności i bezradności, poznawcze oraz somatyczne objawy depresji. Dwie pozycje odnoszą się do myśli samobójczych.

Twój wynik - 1.2. Jest to wynik przeciętny.
Lęk
Skala ta zawiera objawy i zachowania wiążące się z wysokim poziomem lęku. Zostały w niej uwzględnione ogólne wskaźniki, takie jak niepokój, nerwowość, napięcie, a także somatyczne objawy lęku, jak kołatanie lub przyśpieszone bicie serca. Poszczególne punkty odnoszą się do uogólnionego lęku, ataków paniki oraz jeden dotyczy uczucia dysocjacji.

Twój wynik - 0.8. Jest to wynik przeciętny.
Wrogość
Skala mierząca poziom wrogości jest skonstruowana w oparciu o trzy kategorie: myśli, uczucia i zachowania. Punkty tej skali odnoszą się do uczuć rozdrażnienia, irytacji, impulsywnego niszczenia przedmiotów oraz częstych i niekontrolowanych wybuchów złości.

Twój wynik - 1.3. Jest to wynik wysoki.
Fobie
Skala ta obejmuje epizody ostrych stanów lękowych lub agorafobii. W punktach tej skali są reprezentowane lęki związane z podróżowaniem, otwartymi przestrzeniami, tłumem czy miejscami publicznymi i pojazdami. Dodatkowo dołączono kilka punktów przedstawiających zachowania związane z fobiami społecznymi.

Twój wynik - 0.6. Jest to wynik przeciętny.
Myślenie paranoidalne
Skala ta mierzy objawy myślenia paranoidalnego. Punkty tej skali odnoszą się do myślenia projekcyjnego, wrogości, podejrzliwości, egocentryzmu, iluzji, braku autonomii i urojeń wielkościowych.

Twój wynik - 2. Jest to wynik bardzo wysoki.
Psychotyczność
Skala obejmuje zarówno zachowania typowo psychotyczne, jak i charakterystyczne dla rzekomego procesu psychotycznego. Cztery pozycje zawierają osiowe objawy schizofrenii wymieniane przez Schneidera: omamy słuchowe, transmitowanie myśli, kontrolowanie myśli z zewnątrz i nasyłanie myśli, jak również mniej znaczące psychotyczne zachowania, będące wskaźnikami schizoidalnego stylu życia .

Twój wynik - 0.5. Jest to wynik niski.

Re: Test SCL-90

: poniedziałek, 5 grudnia 2011, 16:26
autor: muahahaha
Somatyzacje Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.
Natręctwa Twój wynik - 2.1. Jest to wynik bardzo wysoki
Nadwrażliwość interpersonalna Twój wynik - 3.1. Jest to wynik bardzo wysoki
Depresja Twój wynik - 2.5. Jest to wynik bardzo wysoki
Lęk Twój wynik - 0.5. Jest to wynik niski
Wrogość Twój wynik - 0.2. Jest to wynik niski
Fobie Twój wynik - 0.6. Jest to wynik przeciętny
Myślenie paranoidalne Twój wynik - 2. Jest to wynik bardzo wysoki
Psychotyczność Twój wynik - 1.1. Jest to wynik wysoki

ni e jest źle, w każdym razie zawsze mogło być gorzej ;)

Re: Test SCL-90

: poniedziałek, 5 grudnia 2011, 19:12
autor: kluchman
Somatyzacje - Twój wynik - 0.1. Jest to wynik niski.
Natręctwa - Twój wynik - 1.4. Jest to wynik wysoki.
Nadwrażliwość interpersonalna - Twój wynik - 1.3. Jest to wynik wysoki.
Depresja - Twój wynik - 0.6. Jest to wynik niski.
Lęk - Twój wynik - 0.3. Jest to wynik niski.
Wrogość - Twój wynik - 0. Jest to wynik niski.
Fobie - Twój wynik - 0.4. Jest to wynik przeciętny.
Myślenie paranoidalne - Twój wynik - 0.8. Jest to wynik przeciętny.
Psychotyczność - Twój wynik - 0.9. Jest to wynik przeciętny.

Re: Test SCL-90

: środa, 7 grudnia 2011, 15:08
autor: tamagda
Test jest dziwny, pytania są dziwne. W każdej kategorii miałam wynik 0 lub 0.1, czyli niski. Przy tym duża część pytań była dla mnie zagadką :oops: Chyba nie mam zbyt wiele natręctw... Przynajmniej to! :D