Regulamin witryny

Poniższe zasady zostały ujawnione celem wyjaśnienia poszczególnych obowiązków wszystkich członków społeczności Enneagram. Zasady te powinny być przestrzegane przez wszystkich, aby zapewnić, iż nasza witryna działa sprawnie i zapewnia zabawę oraz produktywne doświadczenia dla wszystkich członków naszej społeczności i odwiedzających.

 1. Prawa użytkownika

  1. Użytkownik ma prawo do zakładania nowych tematów oraz wątków, niepokrywających się z już istniejącymi.
   Szczególnie przydatną rzeczą do sprawdzenia, czy interesujący nas temat już istnieje, jest forumowa wyszukiwarka - link Szukaj znajduje się u góry strony #
  2. Użytkownik ma prawo do rzeczowej dyskusji, wymiany argumentów oraz przemyśleń pokrywających się z tematyką danego wątku.
   1. Aby zwrócić komuś uwagę, nie odnoszącą się do tematu dyskusji, np. uwagę o błędzie ortograficznym, stylistycznym czy w celu dygresji, należy użyć Prywatnej Wiadomości, lub umieścić uwagę jako niewielki dodatek do merytorycznego posta
   2. Aby zaspokoić potrzebę "luźniejszych" rozmów powstał dział "Hyde Park" traktujący o dziedzinach poza-enneagramowych, ale tam również należy udzielać się w sposób rzeczowy, nawiązując do przewodniego tematu wątku
   3. Szczególną rolę pełni dział "Techniczne" - który powinien być pomostem komunikacyjnym między Użytkownikami a Administracją ułatwiającym szybkie rozwiązywanie problemów technicznych na forum
   4. Działem traktowanym przez Administrację wyjątkowo pobłażliwie jest czat - tam można rozmawiać niemerytorycznie do woli
   #
  3. Użytkownik ma prawo do skorzystania z pomocy i rad innych Użytkowników udzielając się w ODPOWIEDNIM temacie na forum #
  4. Użytkownik ma prawo do dzielenia się linkami do innych serwisów, o ile odsyłacze te będą odpowiednio opisane [osoba klikająca musi wiedzieć dokąd dany link prowadzi] oraz pokrywające się z danym tematem #
  5. Użytkownik ma prawo do edycji swojego posta tylko przez 30 minut od chwili jego wysłania. Przed wysłaniem warto używać przycisku "Podgląd", aby ocenić czy utworzony post nadaje się do publikacji. #
  6. Użytkownik ma prawo do załatwiania prywatnych spraw oraz sporów za pomocą Prywatnych Wiadomości, bez wprowadzania na forum niezdrowej atmosfery. #
  7. Użytkownik ma prawo do wystosowania prośby do innego Użytkownika o omijanie jego postów, odwołując się do jego dobrej woli bo Administracja nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie ewentualnej prośby. #
 2. Działania zabronione

  1. Zabronione jest działanie na niekorzyść forum, a w szczególności: #
  2. rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego konta, oraz udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z konta Użytkownika osobom trzecim. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia, konta Użytkownika mogą zostać zablokowane, #
  3. podszywanie się pod innego Użytkownika, w tym również pod osoby należące do Administracji, w szczególności:
   1. rejestrowanie loginów łudząco podobnych do już istniejących
   2. fałszowanie/zmienianie Moderatorskich wpisów do postów, jak również używanie kolorów Administracyjnych [tj. czerwonego, niebieskiego oraz zielonego]
   #
  4. zamieszczanie na forum treści:
   1. niezgodnych z polskim prawem
   2. treści o charakterze pornograficznym
   3. treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne
   4. reklam i innych treści o charakterze komercyjnym
   5. poprzez określenie "treść" rozumie się wszystkie informacje zamieszczane przez Użytkownika, m.in.: posty, komentarze, wiadomości prywatne, podpis, avatar, login, zawartość profilu, linki, itd.
   #
  5. publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych, w tym pisanie postów, które są nieczytelne, lub bardzo trudno czytelne - prosimy o używanie domyślnej wielkości i domyślnego koloru czcionki. Wszyscy Użytkownicy forum, podlegają tej samej ocenie w zakresie: poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla Użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie, #
  6. publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji, #
  7. trolling internetowy - na tym forum nie ma on prawa bytu. Każdy jego przejaw będzie natychmiastowo karany. #
 3. Moderatorzy i Administratorzy

  1. Moderatorzy powoływani są przez Administratora.
   Moderatorzy i Administratorzy mogą: #
  2. wydawać polecenia Użytkownikom, co do poprawnego korzystania z forum, w tym określać zasady uczestnictwa w danym podforum #
  3. udzielać Użytkownikom, którzy nie stosują się do poleceń i zasad określonych w regulaminie:
   1. upomnień - prywatna wiadomość do Użytkownika
   2. ostrzeżeń - widocznych w profilu
   3. banów okresowych na stosowny do przewinienia czas (brana jest też pod uwagę dotychczasowa aktywność Użytkownika)
   #
  4. w przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń Moderatorów zablokować konto/konta Użytkownika na stałe #
  5. dostosować treść forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminie Forum poprzez: edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego podforum w ramach strony Enneagram.pl #
  6. Moderator nie ma obowiązku informować o wykonanych działaniach moderacyjnych osoby, której postów te działania dotyczą. Moderator podpisuje się pod swoją pracą. #
 4. Procedura odwoławcza

  1. Procedura dotyczy odwołania się od decyzji Moderatora. Niestosowanie się do jej postanowień w kontaktach z Moderatorami może skutkować karą #
  2. Procedura odwoławcza składa się z następujących kroków:
   1. jeśli nie zgadzasz się z decyzją Moderatora, to NAJPIERW napisz tej osobie PW i poproś o dodatkowe wyjaśnienia
   2. dopiero jeśli nie zgadzasz się z pisemnym uzasadnieniem osoby która działała, a wyjaśnienia uważasz za niewystarczające i niesatysfakcjonujące, to możesz PÓŹNIEJ poprosić o interwencję Moderatora o innym kolorze. Skargi na Moderatorów zielonych przyjmują niebiescy, a skargi na niebieskich zieloni
   3. skarżąc się na działanie Moderatora do innego jesteś zobowiązany załączyć kopię wszelkich uzasadnień i wyjaśnień, przysłanych Ci w tej sprawie wcześniej
   #
  3. W przypadku otrzymania bana, jedyną możliwością odwołania się jest mail do Administratora[enneagram at enneagram.pl].
   Tworzenie dodatkowych kont na tą okoliczność będzie traktowane jako multikonto #
 5. Uwagi dodatkowe

  1. Regulamin w obecnej formie obowiązuje od 30.06.2012. #
  2. Moderatorzy i Administrator zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. #
  3. W sytuacjach spornych lub nieujętych w niniejszym Regulaminie głos decydujący ma Administrator. #